top of page

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1 Podmínky ochrany osobních údajů. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR. 

 

1.2 Správce. Zpracovatel. Správcem vašich osobních údajů jsme my, tj. Huxley s.r.o., se sídlem Zvěřinova 3460/10, 130 00 Praha 3, IČO: 09036385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 329562 (dále se označujeme také jako „správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, což znamená, že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další osoby, které zpracováním řádně pověříme („zpracovatel“).

 

1.3 Prohlášení správce. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“) a GDPR. Dle článku 13 GDPR tímto plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

 

1.4 Důvod zpracování. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či vámi uděleného souhlasu.

 

1.5. Osobní údaje, účel a doba zpracování. Zpracování údajů za účelem poskytnutí služeb a informací. Identifikační a kontaktní údaje uvedené v poptávkovém formuláři (tj. zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti), záznamy o vzájemné komunikaci mezi vámi a námi (včetně IP adresy) či informace jiným způsobem vámi sdělené jsou námi zpracovávány pro zpracování poptávky. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností.

 

1.6 Zpracování údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (newsletter). Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Víme však, že zasíláním obchodních sdělení vás můžeme informovat pouze v přímé souvislosti s vyplněním poptávky po našich službách. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od vytvoření poptávky. Z novinek se můžete vždy bez problému a jednoduše odhlásit.

 

1.7 Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. V případě, že budeme zpracovávat i jiné osobní údaje, než údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění našich nebo zákona, nebo budeme tyto osobní údaje zpracovávat za jiným účelem (osobní údaje jsou v takovémto případě zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení nad rámec našeho oprávněného zájmu nebo v případě obchodních sdělení pro „nezákazníky“, osobní údaje dále zpracováváme za účelem pokročilého marketingu, marketingu prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu, vedení naší obchodní statistiky, řízení, správy a rozvoje klientských vztahů, jakož i pro analytické, statistické a marketingové účely) budeme tak činit s vaším dobrovolným souhlasem po dobu 5 let od jeho udělení.

 

1.8 Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu na Portále může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

 

1.8.1.Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

1.8.2.Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

1.9 Příjemci osobních údajů. Výjimečně můžeme předat vaše osobní údaje dalším správcům, kteří pro nás na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění povinností vyplývajících ze zákona či ze Smlouvy (poskytovatelům služeb přímého marketingu za podmínek stanovených zákonem). Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU).

 

1.10 Způsob zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů se bude dít formou manuálního a automatizovaného zpracování vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatelem.

 

1.11 Práva subjektu osobních údajů. Pokud požadujete informace o zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vám tyto informace poskytnout. Připomínáme, že kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas a požádat o výmaz vašich osobních údajů. Dále také můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to pokud vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro původní účel, ale ještě je nejde odstranit z právních důvodů. Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, dejte nám vědět e-mailem na adrese info@huxley.cz nebo se řiďte pokyny uvedenými v přijatém obchodním sdělení.

 

1.12 Právo na opravu osobních údajů. Pokud námi zpracovávané osobní údaje obsahují nepřesnosti, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu po ověření údajů.

 

1.13 Ochrana vašich práv. V případě, že se domníváte, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování vašich osobních údajů bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu ke zpracování osobních údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

1.14 Stížnost. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohli něco udělat a případná pochybení napravit.

 

1.15 Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

1.16 Podmínky zabezpečení. Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů, zejména k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené správcem.

 

V Praze dne 11. 11. 2021

bottom of page